Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Włącz pacjenta do RCWDR

Szanowny Lekarzu,

Jeśli chcesz, aby Twój pacjent został włączony do programu profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) realizowanego w ramach projektu Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej (RCWDR) sprawdź, czy placówka POZ, w której pracujesz ma podpisaną umowę partnerską z naszym projektem.

Jeśli  POZ nie jest naszym partnerem zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i podejmiemy ewentualną współpracę.

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM