Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć

 

Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z POZ partnerskich współpracujących w ramach projektu Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

 

 

Szkolenia i warsztaty organizowane dla pacjentów w ramach projektu Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

 

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM