Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

26/06
2018

Harmonogram działań w projekcie „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”

W załączniku poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram zadań i celów realizowanych w ramach projektu ” Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nrr umowy POWR.05.01.00-00-0014/17. Realizacja w latach IV kw. 2017r. – II kw. 2020r.

    Udostępnij na:

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM