Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logowanie

Panel logowanie dla lekarzy

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM