Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Media

Tygodnik Angora – (Nr 51 // 17.12.2017)

Szybsza diagnoza RZS

 

Medycyna Praktyczna – portal dla pacjentów (grudzień 2017 ) 

Łódzki szpital z nowym programem wykrywania RZS

 

Radio Łódź – wywiad z lek. Olgą Brzezińską – (grudzień 2017)

W Łodzi powstaje Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

 

Melo Radio – spot radiowy – (grudzień 2019)

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM