Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół

Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatogicznej

Teresa Niedzielska
pielęgniarka
 

Teresa Niedzielska

Katarzyna Bieniek
sekretarka, asystentka projektu
mgr

Katarzyna Bieniek

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM