Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej jest częścią ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), koordynowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Jednym z  10 ośrodków odpowiedzialnych za jego przebieg jest Klinika Reumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów.

Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęstszą chorobą autoimmunizacyjną dotyczącą stawów. Przewlekły, postępujący charakter choroby i wiążąca się z nią ogromna ilość powikłań zdrowotnych oraz fakt, że dotyka ona osób w wieku produkcyjnym skłania nas do podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych.

W ramach projektu pacjenci z podejrzeniem RZS będą w ciągu 2 tygodni (krótka ścieżka diagnostyczna) kierowani przez jedną z wyznaczonych poradni POZ (>60 placówek w regionie łódzkim, lista dostępna tutaj) do naszego Centrum, gdzie bez konieczności hospitalizacji, na podstawie szeregu badań wykonanych przez specjalistę reumatologa zostanie postawione rozpoznanie, włączone odpowiednie leczenie oraz udzielone chorym wsparcie psychologiczne. Szczegółowy harmonogram zadań i celów realizowanych w ramach projektu ” Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nr umowy POWR.05.01.00-00-0014/17 – realizacja w latach IV kw. 2017r. – I kw. 2021r znajdziecie Państwo tutaj.

Zachęcamy Państwa do śledzenia kalendarium bezpłatnych spotkań dla pacjentów w zakresie doradztwa zawodowego, rehabilitacji i sposobów radzenia sobie z bólem przewlekłym , zasad prawidłowego odżywiania czy redukcji stresu. Zapraszamy również do odwiedzania dedykowanej Państwu platformy edukacyjno – szkoleniowej, gdzie bezpłatnie udostępniamy materiały naukowe i cykl wykładów zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM