Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

27/12
2017

Rekrutacja pacjentów do programu profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Szanowni Pacjenci,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja pacjentów do programu profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) realizowana w ramach projektu Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej (RCWDR) rozpoczyna się od dnia 03.01.2018 r i będzie prowadzona jedynie przez wybrane do projektu placówki POZ.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie sprawdźcie czy POZ, w którym jesteście  zapisani ma podpisaną z nami umowę partnerską. Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat projektu w zakładce dla pacjenta.

    Udostępnij na:

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM