Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20/02
2018

Szkolenie dot. profilaktyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, realizowanym w ramach projektu „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkolenia: 17.03.2018 r. (sobota)

Miejsce szkolenia:  Sala Enigma – miejscowość Rzgów ul. Łódzka 20a

Szkolenie dedykowane jest dla lekarzy i pielęgniarek POZ z terenów województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Wykłady poprowadzą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie chorób reumatologicznych.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniamy materiały edukacyjne oraz wyżywienie w formie obiadu oraz przerw kawowych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Szczegółowa agenda spotkania znajduje się w załączniku.

Uwaga! Nabór uczestników trwa do dnia 13.03.2018r.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa (wzór w załączniku) i przesłanie jej w formie skanu na adres biuro@porozumienielodzkie.pl lub faksem pod nr 42 673 80 20 (wszystkie pola muszą być wypełnione).

Po potwierdzeniu przez PŁ poprawności wypełnienia formularza, oryginały dokumentów prosimy przesłać na adres Porozumienie Łódzkie ŁZPOZ ul. Wigury 9/6  90 – 302 Łódź.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę przesłania formularza w formie elektronicznej).

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 42 673 80 20 lub 515 327 240

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Biuro PŁ

    Udostępnij na:

Lider projektu

Partnerzy projektu

x
Klinika Reumatologii UM