Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie grupy wsparcia dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą reumatyczną

Tematem piątego spotkania I cyklu spotkań grupy wsparcia dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą reumatyczną będzie „Restrukturyzacja poznawcza”. Celem spotkania jest:

– omówienie zadania domowego z ostatniej sesji,
– przypomnienie zależności między negatywnymi myślami automatycznymi, a bólem,
– nauka restrukturyzacji poznawczej,
– wyznaczenie zadania domowego.

Spotkanie poprowadzi psycholog kliniczny mgr Natalia Szmacińska.

Warsztat odbędzie się w sali wykładowej Kliniki Reumatologii Szpitala „Na Stokach”.

Miejsce: Szpital „Na Stokach” ul. Pieniny 30, Łódź; I piętro – sala wykładowa (na końcu korytarza Oddziału).

Serdecznie zapraszamy!

Zespół RCWDR

Spotkanie grupy wsparcia dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą reumatyczną - 07.05.2019 godz. 17.30-19.30

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT.

Lider projektu

Partnerzy projektu

x