Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17 pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztat dla pacjentów – „Radzenie sobie ze złością”

Tematem ósmego spotkania I cyklu spotkań grupy wsparcia dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą reumatyczną będzie „Radzenie sobie ze złością”.

Celem spotkania jest:

– przedstawienie definicji złości,
– omówienie zależności między złością a bólem,
– nauka radzenia sobie z uczuciem złości,
– omówienie stylów reagowania i przedstawienie stylu asertywnego.

Spotkanie poprowadzi psycholog kliniczny mgr Natalia Szmacińska.

Warsztat odbędzie się w sali wykładowej Kliniki Reumatologii Szpitala „Na Stokach”.

Miejsce: Szpital „Na Stokach” ul. Pieniny 30, Łódź; I piętro – sala wykładowa (na końcu korytarza Oddziału).

Warsztat ma formułę otwartą. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych również osoby spoza grupy wsparcia.

Zespół RCWDR

Spotkanie grupy wsparcia dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą reumatyczną - 04.06.2019 godz. 17.30-19.30

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT.

Lider projektu

Partnerzy projektu

x